Etkinlik Açıklaması

Tüm ülkemizi etkileyen deprem afeti sonrasında bireylere psikososyal destek sağlamak amacıyla birçok farklı çalışma yürütülmektedir. Çoğunlukla deprem bölgesinde yoğunlaşan psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra deprem sonrası yaşanan ruhsal travmadan çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminin etkilenmesi söz konusudur.

Bu doğrultuda öğretmen ve ebeveynlere hem bireysel hem de toplumsal anlamda destek olmak için 21 Mart Salı tarihinde "Zor Zamanlarda Ruhsal Travma ve Çocuklarımız" başlıklı bir webinar gerçekleştirilecektir. Bu webinarda, travmanın toplumun tüm bileşenleri üzerindeki etkisi ele alınmakla birlikte ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklara yaklaşımları üzerinde durulacaktır. Sadece deprem bölgesinde çalışan öğretmenler ya da depremden birincil düzeyde etkilenen ebeveynler değil, ülkenin tüm bölgelerinde depremden çeşitli kategorilerde etkilenen ebeveyn ve öğretmenler kapsama alınmıştır.

Çeşitli öğretmen gruplarında, hedefli iletişim mecralarında ve sosyal medyada webinar duyurularak katılımcı profili oluşturulacaktır. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül’ün gerçekleştireceği oturumun sonunda katılımcılardan alınan sorular yanıtlanarak program tamamlanacaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Farkındalık kazanmak isteyen öğretmen, yetişkin ve ebevynler eğitime katılabilirler. Genel katılım için uygudur. 

Ön Koşul

Ön koşul bulunmamaktadır.

Moderatör

Tuba Işıl AKTÜRK

Konuşmacılar

Prof. Dr. Senem Başgül