Etkinlik Açıklaması

Hayatımız boyunca sağlık sorunları, ilişki sorunları, ailevi zorluklar, doğal afetler vb. gibi birçok farklı değişkenlikle karşılaşabiliriz. Bu değişkenlikler bazen beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir ve hayatımızı tamamen değiştirebilir.

Bu doğrultuda, insanların hayat değişkenlikleriyle başa çıkabilme becerilerini artırmak ve psikolojik dayanıklılıklarını geliştirmek için kullanabilecekleri pratik stratejileri aktarmak amacıyla 10 Mayıs Çarşamba günü bir webinar düzenlenecektir. Bu stratejiler, insanların stresi  daha iyi yönetebilmesine, duygusal zorluklarla başa çıkabilmesine ve zor durumları fırsata dönüştürebilmesine yardımcı olacaktır.

Bu webinarda, hayat değişkenliklerine uyum sağlamak için zihinsel esnekliği artırmaya yönelik olumlu düşünme, problem çözme becerileri, sosyal destek ağı oluşturma, kendini yönetme becerileri ve stresle başa çıkma stratejileri aktarılarak daha sağlıklı bir hayat sürmeleri desteklenir. Webinar, tüm yetişkinlerin katılımına açıktır. 

Doç. Dr. Durmuş Ümmet’in gerçekleştireceği oturumun sonunda katılımcılardan alınan sorular yanıtlanarak program tamamlanacaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Farkındalık kazanmak isteyen öğretmen, yetişkin ve ebevynler eğitime katılabilirler. Genel katılım için uygudur. 

Ön Koşul

Ön koşul bulunmamaktadır.

Moderatör

Tuba Işıl AKTÜRK

Konuşmacılar

Doç. Dr. Durmuş Ümmet